Vážení členové SPGE, milé kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na společný workshop SPGE a Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS, který se bude věnovat aktuálním ekonomickým problémům provozu našich ambulancí. 

Webinář bude zakončen zajímavým sdělením sponzorů na související témata.

Workshop se uskuteční dne 25. února 2021 od 17.00 do 18.00 hod.

Program:

1. Úvod 
MUDr. Luděk Hrdlička, Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS, SPGE

2. Úhradové dodatky pro rok 2021 a priority pro Dohodovací řízení o úhradách roku 2022
Ing. Jaroslav Duba, OAKS Consulting

3. Jak si ověřit PUROo pro výpočet celkové výše úhrady v roce 2021 s ohledem na přepočet v úhradovém dodatku
Ing. Jaroslav Duba, OAKS Consulting

4. HD videokód prakticky: první zkušenosti s nasmlouváním a vykazováním
MUDr. Luděk Hrdlička, Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS, SPGE

5. Blok sdělení partnerů

  • ELUXEO – endoskopie v HD kvalitě
    Ing. Kristýna Boháčová, Suppmed
    přednáška podpořená společností Suppmed
  • CLENSIA: optimální příprava před koloskopickým vyšetřením
    doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.
    odborná přednáška podpoření spol. ALFASIGMA Czech s.r.o.

Těšíme se na Vaši účast
Výbor SPGE

Sponzoři webináře