Milé kolegyně a kolegové, vážení členové ČGS,

Dovolujeme si Vás informovat o založení profesního spolku SPGE – sdružení poskytovatelů ambulantní péče v gastroenterologii z.s., jehož hlavním cílem je být silným a respektovaným partnerem, který zajistí pro nestátní gastroenterologická ambulantní zařízení takové podmínky, které přinesou dlouhodobou ekonomickou stabilitu a perspektivu pro rozvoj oboru. V prvním pololetí 2020 nás čekají hned tři velké úkoly:

  • Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2021
  • Jednání s pojišťovnami o strategii v oboru
  • Jednání o valorizaci výkonů

SPGE úzce spolupracuje s ČGS ČLS JEP a jsme přesvědčeni, že toto spojení zajistí jednotný postup při prosazování zájmů oboru gastroenterologie, jako celku. Nezbytnou podmínkou pro úspěch však je mít dostatečně silný mandát v podobě plných mocí od poskytovatelů, konkrétně nestátních zdravotnických zařízení. V rámci 36. Českého a slovenského gastroenterologického kongresu, kde byl vznik SPGE oficiálně oznámen, jsme získali 26 plných mocí, což nás řadí na 13. příčku mezi celkem 27 spolky v segmentu ambulantních specialistů.

Jsme přesvědčeni, že ambulantní gastroenterologové potřebují silnou reprezentaci k prosazování svých společných zájmů a priorit vůči zdravotním pojišťovnám a Ministerstvu zdravotnictví, přičemž pro dosažení úspěchu je nezbytné hrát aktivní roli. Je Vaší svobodnou volbou se rozhodnout, komu svou plnou moc dáte, ale byli bychom rádi, aby Ti z vás, kteří dali zmocnění jiným spolkům, případně doposud nedali žádné, zvážili, zda nedat důvěru SPGE, přičemž nezáleží na tom, jestli jste nebo nejste jeho členem. Podepsáním nové plné moci se ruší platnost té dříve udělené.

Při Vašem rozhodování prosím zvažte nejen to, kdo Vás bude zastupovat v samotném Dohodovacím řízení, ale kdo za Vás bude vyjednávat a bojovat ohledně bonifikací úhrad, valorizací výkonů nebo jednat se zdravotními pojišťovnami při neuhrazení poskytnuté péče. Pokud se rozhodnete udělit plnou moc SPGE máte jistotu, že budete mít silného partnera a vyjednavače v oboru gastroenterologie jak pro Dohodovací řízení, tak mimo něj, což Vám ani SAS ani ČLK nezajistí.

Vzor plné moci a přihlášku do SPGE naleznete níže. 

Děkuji za Vaši důvěru a zůstávám s pozdravem

MUDr. Luděk Hrdlička

předseda SPGE

Dejte nám svou plnou moc a posilte náš hlas
Připojte se k nám a pomozte nám vybojovat lepší podmínky
Plných mocí
Členů
Celkový počet provozovatelů ordinací

Naše aktivity podpořili